Similar Posts

One Comment

  1. Da o Dr sarkar pensioner ko abtak nahi diya?e deewali tofa ni hai..e barti Hui mahgai ke Li hai jo ki pahle hi de Dena chahiye tha….sarkar khun chus rahi hai.. sarkar chalane ka tajurba nahi hai.,.bhio bichar karna 2024 main kisko sarkar banana hai,.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *